Moje firma funguje od roku 1991. Do této doby jsem byl projektant SÚDOPU Brno a projektoval dálkové kabely a dálnopisné a telefonní zařízení pro ČSD. Jsem autorizovaný technik, projektuji veškeré sdělovací zařízení - EPS, EZS, strukturované kabeláže a datové sítě, kamerové systémy, vstupní kartové systémy, dorozumívací zařízení do nemocnic a domů s pečovatelskou službou, telefonní ústředny, rozhlasové a ozvučovací zařízení, evakuační rozhlas, televizní rozvody a další sdělovací rozvody. U systémů EPS mám oprávnění projektovat systémy CERBERUS, ZETTLER, SCHRACK, ARITECH, BOSCH, ESSER a tuzemský systém LITES Liberec.

Od roku 2007 spolupracuji s telekomunikační firmou ProTel engineering spol. s r.o., která vyrábí VoIP ústředny 5. generace PhoNet a mám zkušenosti s jejich projektováním.


Designed by Marten - martin@jakubek.cz